Tietosuojakäytäntö

Päivitetty 2.4.2020

 1. Rekisterin pitäjä

Maskikauppa
Lemuntie 7a
00510 Helsinki
info@maskikauppa.fi

Y-tunnus 2655749-9

 1. Rekisterin nimi

Maskikauppa.fi-asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Maskikauppa.fi asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään etupäässä uutiskirjeiden, tarjousten ja etujen lähettämiseksi asiakkaalle. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjän keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)
 • sukupuoli
 • rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta
 • suoramarkkinointivalinnat
 • Rekisterinpitäjän digitaalisten palvelujen käyttöä koskevat tiedot
 • tiedot rekisteröidyn päätelaitteisiin (kuten tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin) lähetetyistä evästeistä ja muista vastaavista toiminnoista ja niiden avulla kerätystä datasta, mikäli henkilö on tunnistettavissa näiden tietojen perusteella
 • mahdolliset asiakaspalvelupuhelujen taltioinnit sekä asiakaspalveluun liittyvät sähköposti- ja verkkokeskustelut esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa
 • rekisteröidyn kirjautumistunnukset
 • toiminta verkkopalvelussa sisäänkirjautumisen jälkeen
  1. Säännönmukaiset tietolähteet

  Suurin osa tiedoista saadaan sinulta asiakas- ja sidosryhmäsuhteen alussa ja sen aikana sekä niistä ohjelmista, joiden avulla käytät tuotteitamme ja palvelujamme. 

  Rekisterinpitäjä saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä myös viranomaisilta ja organisaatioilta, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yritysten www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Rekisterinpitäjä kerää markkinointitarkoituksiin henkilötietoja rekisteröidyiltä erilaisten aktivointien, kuten arpajaisten, kilpailuiden, kyselyiden tai tapahtumien yhteydessä (Rekisterinpitäjän tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta). 

  1. Tietojen siirto kolmansille osapuolille

  Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi Rekisterinpitäjälle palveluita suorittaville kolmansille osapuolille esim. maksun toteutusta varten. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, tutkimustoiminta, markkinointi ja tapahtumien tuottaminen. Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

  Maskikauppa.fi verkkokauppa käyttää Klarnan sekä Checkout Finlandin maksutapoja. Löydät lisätietoa Klarnasta täältä ja Klarnan käyttöehdot täältä. Klarna käsittelee henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön ja Klarnan tietosuojaselosteen mukaisesti. Lisätietoa CheckOutista löydät täältä. CheckOut käsittelee henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön ja CheckOutin tietosuojaselosteen mukaisesti.

  Henkilötietojesi suojaaminen on Rekisterinpitäjälle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

  Rekisterinpitäjä jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Rekisterinpitäjä yhdessä hallinnoi ja toteuttaa projekteja.

  Verkkokauppatapahtumat tuotetasolla välittyvät Omnisend markkinointi- ja sisältöalustalle, jota käytetään esim. sähköpostimarkkinoinnissa. Nämä kolmannet osapuolet eivät missään tapauksessa saa käyttää annettuja tietoja omiin tarkoituksiinsa ja heille toimitetaan vain palvelun toteutumisen kannalta oleellinen tieto. Kaikki tiedonsiirto kolmansien osapuolien kanssa tapahtuu salatun yhteyden kautta.

  1. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Maskikauppa.fi / Wolttinen Oy ei pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Maskikauppa.fi / Wolttinen Oy:n ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä.

  1. Rekisteröidyn kielto-oikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti yhtiön postiosoitteeseen.

  1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti postin välityksellä tai asiasta voi ottaa yhteyttä sähköpostitse jolloin sovimme tarvittavista toimenpiteistä asiakkaan henkilöllisyyden varmistamiseksi ja tietojen toimittamiseksi.

  1. Tietojen säilyttäminen ja tietojen korjaaminen

  Säilytämme tietoja tarvittavan ajan, jotta pystymme toimimaan tämän selosteen mukaisesti. Poistamme tiedot lainsäädännön vaatimusten mukaan kun esim. kirjanpitolain mukainen säilytysaika täyttyy.

  Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

  1. Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietojasi meille?

  Jotta Rekisterinpitäjä voi täyttää väliseemme suhteeseen liittyvät sopimusvelvoitteensa, on Rekisterinpitäjän saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota sinulle tuotteitamme ja palveluitamme, joiden yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietoja, kuten esimerkiksi verkkokauppaostoksia.

  1. Minkä maan lainsäädäntöä tietojesi käsittelyyn sovelletaan?

  Me olemme suomalainen yhtiö. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötie-tojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

  1. Miten voimme päivittää tätä tietosuojaselostettamme?

  Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

  Jos alamme käsitellä henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen kyseistä jatkokäsittelyä. Muiden muutosten osalta tiedotamme verkkosivuillamme tietosuojaselosteen päivittämisestä.

  Finnish
  Finnish